MP-5 MAKİNALI TABANCA

MP-5 MAKİNELI TABANCA

D-MP-5 MAKİNELI TABANCA:MP5 Makineli tabanca; barut gazının etkisi ile çalışan, tek tek ve sürekli atış yapan, Gaz Silahı olarak ve Gösteri Silahı olarak da kullanılan, Türkiye’de yaygın hizmet veren TAM OTOMATİK (makineli) TABANCADIR.

I.TANIMI:Alman Heckler - Koch firmasınca üretilmiştir.
Özellikleri:
Çapı : 9 mm. (MP 5 Parabellum)
Kovan Boyu : 19 mm.
Uzun Dipçik (sabit dipçik) ile boyu : 680 mm.
Açılır-kapanır dipçik ile boyu (açık) : 660 mm.
Açılır-kapanır dipçik ile boyu (kapalı) : 490 mm.
Gez ve arpacık arası uzaklığı : 350 mm.
Namlu uzunluğu : 225 mm.
Uzun dipçik ile ağırlığı (şarjörsüz) : 2.450 kg.
Açılır-kapanır dipçik ile ağırlığı (şarjörsüz) : 2.550 kg.
Çelik şarjörün ağırlığı : 0.145 kg.
Fişek ağırlığı : 0.012 kg.
(MP5 Makineli tabancanın, mekanik sisteminin çalışması için gerekli olan barut hakkı (basınç) normal 9 X 19 mm. Parabellum tipi fişeklerde bulunmayabilir. Bu tabancada MP 5 Parabellum fişeği kullanılması gereklidir. Aksi takdirde silah çalışmayabilir.)
Atış Sürati (yaklaşık) : 650 adet / dk
İlk hız (yaklaşık) : 400 m/s
Kinetik Enerji (yaklaşık) : 65 m/kg
Set Adeti (Sağa döner) : 6
Delme gücü (Çam Tahtasını; 50-60 m. Mesafeden): 11 cm.

II.ÇEŞİTLERİ: Makineli tabancanın göreve uygun olarak çeşitleri vardır.
1-MP-5 modeli,
2-MP-5 K modeli.
MP-5 modeli makineli tabancalarda dipçikleri yönünden ;
a-Sabit Dipçikliler,
b-Açılır-Kapanır Dipçikliler,
olmak üzere 2’e ayrılır.
Açılır Kapanır Dipçikli tip makineli tabancalar otolarda ve kalabalık alanlarda kullanılmaya elverişlidir. Açılır Kapanır Dipçikli makineli tabancanın boyu sabit dipçikliye oranla 19 cm. daha kısadır.

III. ANA PARÇALAR:
1-Gövde, namlu, kurma kolu ve nişangah grubu,
2-Mekanizma ve iğne grubu,
3-Kabze, tetik ve horoz grubu,
4-Uzun (sabit) ve açılır-kapanır dipçik,
5-El kundağı,
6-Şarjör,
7-Yaşıma kayışı,
8-Aksesuar.Gövde, Namlu, Kurma Kolu ve Nişangah Grubu;
Gövde silahın diğer parçalarını üzerinde toplayan ana parçadır.
NAMLU: Namlu gövdeye sabittir. Namlu gerisinde fişek yatağı vardır. Fişek yatağı bu tabancaya özgü olarak ‘Gaz Kana” ları vardır. Gaz Kanalı fişek yatağının uzun boyunca, birbirine paralel kanallar şeklindedir. Görevi meydana gelen barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini temin etmektir.
GAZ KANALLARI: Gaz kanalları fişek yatağı içerisinde, kovan atma boşluğu tarafından bakıldığında göz ile rahatlıkla görülür.
UYARI: Gaz kanalları barut gazı içerisindeki artıklar ve is nedeni ile dolar. Ayrıca açık alanlardaki görevlerde toz ile kirlenebilir. Silahın normal çalışabilmesi için bu kanalların daima temiz olması gerekir. Namlu ve gaz kanalı, yağlı kalması halinde toz toplar. Temizlikte bu hususa dikkat edilmeli ve kanallar temiz tutulmalıdır.
KURMA KOLU: Kurma Kolu namlunun üst kısmındaki gövde yarığı içerisinde hareket eder. İki görevi vardır;
1-Tabancanın el ile doldurulmasını yapar. Bunun için kurma kolu süratle geriye doğru çekilir, dayanma noktasına geldiğinde bırakılır. Serbest bırakılmadığı, el ile ileriye itildiği taktirde silah tutukluk yapabilir.
2-Emniyet Görevi. Silahın ilk doldurulması sırasında geriye çekilip dayanma noktasına geldiğinde bırakılmaz, dayanma noktasının üst tarafındaki yuvaya yerleştirilir. Bu durumda silahın doldurulması olmaz. Dolduruş için kurma kolunun yuvasından çıkartılıp serbest bırakılması gerekir.
NİŞANGAH: Nişangah Tertibatı silah üzerindeki Gez ve Arpacık veya üzerine takılabilen Dürbünden oluşur.
1-Gez ve Arpacık:
a-Arpacık: Namlu ucundadır. Gezin etrafında ‘Gez Çemberi’ tabir edilen çember bulunur. Bu çemberin görevi nişan olmayı kolaylaştırmak ve arpacığı korumaktır.
b-Gez: Gez silidir şeklindedir. Üzerinde 4 adet delik (yuva) bulunur. Bu delikler 25 m, 50 m., 75 m., 100 m. Mesafelere nişan alarak atış imkanı sağlar.
En küçük delik 100 m. atışlarında kullanılır.
En büyük delik 25 m. atışlarında kullanılır.
Bazı tip tabancalarda en büyük delik yarık şeklinde de olabilmektedir. En büyük deliğin gece şartlarında ani atışlarda kullanılması da söz konusudur.
UYARI: Sağlıklı atış için arpacık etrafındaki çember ile döner gez üzerindeki her bir deliğin uyumlu görülmesi şarttır. Bu uyumu sağlamak için yapılacak işlem şudur:
Yuvarlak delik içerisinden bakılarak arpacık çemberi görülür. Başın ileri geri hareketi ile arpacık çemberi dış kısmı gezin yuvarlağı içerisinde görülür. Arpacık çemberi ile yuvarlak gezin kenarları arasında beyaz renk yorgan ipliği kalınlığı kadar eşit boşluk kalması gereklidir.
c-Seyyar Gez: Tabancanın gaz silahı olarak kullanılması için, plastikten özel yapılmıştır. Silah üzerinde bulunmaz. Yarım silindir şeklindedir. Alt tarafından döner gez üzerine yerleştirilir.
Üzerinde iki adet delik bulunur. Bu delikler gaz roketi atımında kullanılır. Genel olarak deliklerin alt tarafında kullanılacakları metreler yazılıdır. İki delikten alt taraftaki delik 25 m. mesafelere, üst taraftaki delik 50 m. mesafelere atış yapmak için kullanılır. Delik ile arpacık çemberinin uyumu yukarıda belirtildiği şekilde olmalıdır.
2-Dürbün: Silahın özel dürbünü vardır. Dürbün gövde üzerindeki ‘Dürbün Ayağı Yatakları’na yerleştirilerek monte edilir.


Mekanizma ve İğne Grubu:
Mekanizma ve iğne grubu silahın çalışan, hareketli kısmıdır.
1-Mekanizma Başı Taşıyıcısı: Bu grubun ana parçasıdır. Üst kısmında sabit şekilde yerine getiren yay yuvası bulunur.
2-Yerine Getiren Yay (İrca Yayı): Yerine Getren Yay isminden de anlaşıldığı üzere barut gazı etkisiyle geriye gelen mekanizmayı eski durumuna getirir. Yerine Getiren Yay;
a-Yay Mili,
b-Yaydan oluşur.
3-Mekanizma Başı: Bu parça Mekanizma Başı ön tarafına monte edilmiştir. Üzerinde:
a-Kilitleme Makaraları,
b-Tırnak Yayı bulunur.
Kilitleme Makaraları fişeğin patlamasından önce, silahın kilitlenerek barut gazından tam yararlanmasını sağlar. Kilitleme makaraları, kilitleme parçası tarafından itilerek parçanın dışına taşırılır. Dışarıya taşan bu kilitleme makaraları çerçevenin iç kısmındaki yuvalara oturarak kilitlenir.
UYARI: makineli tabancanın 10 adet/sn fişek patlattığı dikkate alındığında bu kilitleme makaralarının 1 sn. içerisinde; kilitlenme ve çözülme işlemi olarak toplam 20 defa hareket ettiği anlaşılır. Bu nedenle bu parçaların temiz olmaları şarttır.
4-Kilitleme Parçası: Mekanizma Başını, Mekanizma Başı Taşıyıcısına monteye yarar. Özel bir şekli vardır. Üzerinde kilitlemeyi temin edecek çene bulunur. İç tarafı boştur. Bu boşluk iğneye yuva görevi yapar.
5-Ateşleme İğnesi ve İğne Yayı: Kilitleme parçası içerisinde bulunur. Yayı özeldir.
Horozun darbesini fişek kapsülüne taşır. Ateşlemeyi sağlar.
6-Sökülüp Takılması: Mekanizmanın sökülmesi sırasında tutuş önemlidir. Mekanizma grubu sağ ele alınır. Yerine getiren yay sağ tarafta olmak üzere göz hizasında tutulur. Sol elle mekanizma başı kilitleme makaralarından bastırılmak sureti ile kendimize doğru yarım tır çevrilir ve parça çıkartılır. Mekanizma başı içerisinde kilitleme parçası ve iğne bulunur. Parçaların çıkartılması sırasında dikkatli olunmalıdır.

Kabza, Tetik ve Horoz Grubu
1-Kabza: Kabze ve gövdesi tetik ve horoz grubuna yuva görevi yapar. Üzerinde emniyet ve atış ayar mandalı vardır.
2-Emniyet ve Atış Ayar Mandalı: Mandal sağ tarafta bulunur. Sol taraftaki mili üzerinde mandalın uzantısına paralel çizgi vardır. Bu çizginin görevi sol taraftan bakıldığında pozisyonu görebilmektir. Mandalın 3 pozisyonu vardır
a-Emniyet Pozisyonu:. Gez istikametinde (yukarı yönde) bulunması halinde silah emniyettedir. Türkiye için yapılan silahlarda ‘E’ harfi ile gösterilir. İngilizce de ‘S’ harfi ile gösterilmiştir.
UYARI: Mandal, Gez istikametinde (yukarı yönde) ise silah emniyettedir.
b-Atış Ayar Mandalı: Tabancanın tek tek ve sürekli atış yapmasını sağlar.
ba-Tek Atış Pozisyonu (Yarı Otomatik): Mandal orta bölümde ise tabanca tek tek atış yapma pozisyonundadır. Her atış için tetiğin çekilmesi gerekir.
bb-Sürekli Atış Pozisyonu (Tam Otomatik): Mandal aşağı (Kabze yönünde) ise tabanca tetik tutulduğu sürece şarjöründeki tüm fişekleri atar.
3-Tetik ve Horoz Grubu: Emniyet ve atış ayar mandalı ile Kabze grubuna monte edilmiştir. Emniyet atış ayar mandalı emniyet pozisyonundan sonraki dik duruma getirildiğinde ve çıkartıldığında bu grup serbest kalır.
Tetik ve horoz grubu bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra daha fazla sökülmez.


Uzun (Sabit) ve Açılır-Kapanır Dipçik-
El Kundağı-Şarjör-Taşıma Kayışı-Aksesuarlar
I-Dipçikler Sabit ve Açılır-Kapanır olmak üzere iki kısımdır. (bkz. Silah Tipleri)
II-El Kundağı: Namlunun alt kısmını kapatır. Eli namlı sıcaklığından korur.
III-Şarjör: Normal tabanca şarjörlerinde farklıdır. Gövdesi geniştir. Normal şarjörü 30 fişek alır. Şarjör;
1-Şarjör Gövdesi,
2-Şarjör Kapağı, Kapak Kilidi,
3-Gerdel,
4-Şarjör Yayından oluşur.
Şarjörün arka tarafındaki deliklerden şarjör içerisindeki fişek sayısının öğrenilmesi mümkündür.
Şarjör temizliğinde diğer silahların şarjörlerinin temizliğindeki hususlara dikkat edilir.
UYARI: 1-Şarjör içini yağlı bırakmayın, yağ fişeklerin kapsüllerine ve barutuna sızabilir.
2-Şarjör yaylarını zaman zaman dinlendirin. 2 şarjörden birisini boş bırakabilirsiniz.
3-Esnekliğini kaybeden yay, fişekleri yukarıya kaldıramaz. Şarjörde fişek olduğu halde yay nedeni ile silah ateş almayabilir.
IV-Taşıma Kayışı: Taşıma Kayışının uzunluğu çeşitli şekillerde ayarlanabilir. Taşıma kayışı ile silah;
1-Omuzda,
2-Sırt Kısımda taşınır.
V-Aksesuarlar:
MP-5 makineli tabanca normal atış silahının dışında çeşitli etkinliklerde kullanılabilir.
1-GAZ Silahı olarak, (bk. GAZ Silahı kısmı)
2-Gösteri ve Eğitimlerde.
a-Kuru-Sıkı Fişeği: Ucunda mermi çekirdeği yoktur. Mermi çekirdeği yerine plastikten oval bir parça bulunur. Bu kısmın görevi kurusıkı fişeğinin fişek yatağına girmesini sağlamaktır. Fişek içerisindeki barut patlayınca plastik kısım açılır, gaz namluya gider. Bu kısım kovana bağlı olarak dışarıya atılır.
b-Kuru-Sıkı Fişek Atma Parçası ve Görevi: Tabancanın namlu ucuna takılır. Namluyu kapatır. Kuru-Sıkı fişeğinin meydana getirdiği barut gazının namludan kaçmasını önler. Namludan çıkamayan barut gazı tabancanın mekanizmasını çalıştırır. Kurusıkı fişek kovanı dışarıya atılır. Mekanizma, geriye gitmiştir. Yerine gelirken şarjördeki kurusıkı fişeği atışa hazırlar.
UYARI: Kuru-Sıkı fişek atma parçası namlu ucundayken normal fişek atıldığında istenmeyen olaylar meydana gelir.

MP-5 GAZ SİLAHI:
MP-5 Makineli Tabanca Gaz silahı olarak da kullanılır.
I-GAZ Silahı Olarak Kullanılması İçin Gerekli Parçalar:
1-GAZ Roketi Atma Fişeği; Gaz Roketi Atma Fişeğinin uç kısmında mermi çekirdeği yoktur. Kovan boyu uzun bırakılmış ve uzun olan bölüm preslenerek (büzülerek) oval kale getirilmiştir. Bu suretle şarjörden fişek yatağına kayarak girer. Patlama sırasında uç kısım açılır, barut gazı namlu içerisinde yayılır. Meydana gelen GAZ basıncı gaz roketini harekete geçirir.
2-Seyyar Gez; Plastikten yapılmıştır. (bk. Nişan Tertibatı)
UYARI: Seyyar Gez olmadan mesafe ayarı yapılamaz.Roket rasgele atılır. İsabetli atış için seyyar geze ihtiyaç vardır.
3-Gaz Roketi Atma Adaptörü: Gaz Roketi atma adaptörü namlu ucuna takılır. Silindir şeklindedir ve içi boştur. Namluya alt tarafındaki kilitleme mandalı ve kilitleme yuvaları ile monte edilir. Üzerinde Gaz Roketinin tam olarak sıkışmasını temin eden, bir ucu aralık çember şeklinde segman vardır. Gaz Roketi Atma adaptörü, MP-5 Gaz Roketinin atılması için gereklidir.
Gaz Roketi atma adaptörü ile ‘Alev Örten Huni’si birbirinden farklıdır. Alev Örten Parçasının yan tarafları yarıktır. Aynı zamanda patlama sesini azaltır. Üzerinde segman yoktur.
UYARI: MP-5 Gaz Roketi atma adaptörü ile alev örten ve kurusıkı fişek atma adaptörü aynı parça değildir. Bu parçaların görevleri farklıdır.
4-MP-5 Gaz Roketi:
a-Alüminyum ve plastik karışımı gövdeye sahiptir.
b-Gövdenin alt tarafında havayı delmesi ve dengeleyici olarak kanatçıklar bulunur.
c-Gövde ucu plastikle kapatılmıştır. Patlama sonrası kapalı olan bölüm açılarak gaz maddesi bu bölümden dışarıya çıkar.
d-İçine yanma ile gaz yayma maddesi konulmuştur. Bu maddeye CN veya CS maddecikleri de ilave edilir.
e-Roketi havada götüren güç roket atma fişeğinin barutudur. Patlayan fişeğin barutu roketi segman ile bağlı olduğu adaptörden ileri doğru fırlatır.
f-Roketin içerisindeki patlayıcıyı harekete geçiren ön ateşleyici roketin arka tarafında adaptöre geçtiği iç kısımdadır. Ön ateşleyici ateşleme iğnesi tarafından ateşlenir. Ateşleme iğnesini harekete geçiren güç MP-5 Sevk fişeği barut basıncıdır.
g-MP-5 Gaz Roketi ateşlendikten 1,5 sn. sonra gaz yaymaya başlar. 15-17 sn. süre ile gaz yaymaya devam eder. Düştüğü yerde hareket etmez. Bu zaman aralığında güvenlik güçlerine iadesi mümkündür.
UYARI: Her Marka silah için özel adaptör, sevk fişeği, roket, seyyar gez yapılmıştır. Markaların parçaları birbirine uymaz. MP 5 Makineli tabancanın, Gaz silahı olarak kullanılması için; 1) MP 5 Gaz Roketi; 2)MP 5 Gaz Roketi Sevk Fişeği; 3)MP 5 Gaz Roketi Atma Adaptör; 4) MP 5 – Gaz Roketi Seyyar Gezi’ ne ihtiyaç vardır.

 
Yanıt

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !