7,65 mm VİZÖR TABANCA

            7.65 mm. VİZÖR TABANCA

           

            GİRİŞ  :           7.65 mm. Vizör Tabancanın ana hatları,görünümü diğer bu tip silahlardan pek farklı değildir. Çalışma şekli Alman Walther PP,PPK ve MKE Kırıkkale tabancaya benzer.                    

                        Genel Esaslar           :

                                    Tanımı ve Özellikleri           :7,65 mm. çapında, Çekoslovakya yapısı, ani geri tepmeli, hava soğutmalı, yarım otomatik atış eden, şarjör ile beslenen bir el silahdır

 

                                    Teknik  Bilgileri        :

                                   (a)       Ağırlığı                                  :            700 gr.

                                   (b)       Azami Menzili                                   300 m.

                                   (c)       Tesirli Mesafesi                   :           30 – 50 m.

                                    (ç)       Şarjör Kapasitesi                 :           7 Fişek

                                   (d)       Yiv – Set Adedi                    :           6

 

            UYGULAMA   :

            Sahra Sökümü          :

            a.         Şarjör :           Gövdenin sol tarafında tetiğin hemen arkasındaki şarjör kilit düğmesine basılarak çıkarılır.

            b.         Kapak Takımı            :           Sağ elle kabzadan tutulur. Tetik korkuluğunun sağ önündeki kilit mandalına işaret parmağı ile basılır. Sol elle kapak takımı tamamen geriye çekilir ve arka kısmı hafifçe yukarı kaldırılarak öne doğru sürülür.

            c.         Yerine Getiren Yay  :           Namlunun üzerinden alınır. Takılırken küçük çaplı kısmından namluya sokulmalıdır.

            ç.         Namlu ve Gövde      :           Sahra sökümünde son parçadır.

 

NOT    :           Sahra söküm parçalarını birleştirmek için herhangi bir alete ihtiyaç yoktur. Söküm sırasının tersi olarak sökülen parçalar yerlerine takılır.

 

 

 

            SİLAHIN ÇALIŞMASI            :

            a.         Şarjör doldurulup yerine sürülür. Kapak takımı el ile geriye doğru

çekilir ve bırakılır. Kapak takımı geri çekildiğinde yerine getiren yay sıkıştırılır. Serbest bırakıldığında yerine getiren yay genişleyeceğinden kapak takımını da beraberinde ileri sürer. Kapak takımı geriye doğru gelirken horozu yatırır ve kurar. Yani horozun çenesi tetik tulumbasının çentiğine takılır ve horoz mesnedini aşağıya iterek mesnet yayının sıkışmasını sağlar. Kapak takımı ileri giderken şarjörden bir fişek alır ve hazneye sürer. Şimdi silah atışa hazır durumdadır. Bu durumda;

                        (1)       Atım yatağında fişek vardır.

                        (2)       Horoz geriye yatık durumda tetik tulumbası tarafından tutulmuştur.

                        (3)       Tetik manivelasının yarım ay şeklindeki çıkıntısı kapak takımının sağ arka iç tarafındaki yatağında, arka çenesi ise tetik tulumbasıyla irtibattadır.

                        (4)       Kapak takımı tamamen ileride olup fişeği arkadan kapatmıştır.

                        (5)       Tırnak fişeği kovandaki tırnak boşluğundan tutmuştur.

 

            b.         Tetik çekildiği zaman tespit pimi etrafında dönü alacağından parmak ile temas eden kısmı geriye, tetik manivelasının da irtibatlı olduğu üst kısmı ileriye doğru hareket ederken tetik manivelasını da ileriye doğru çeker. Tetik manivelasının arka çenesi tetik tulumbası ile irtibatlı olduğundan tulumbayı ileri–yukarı doğru çeker ve böylece horoz tulumbanın çentiğinden kurtulur. Serbest kalan horoz, mesnet ve yayının yapmış olduğu basınçla hızla iğneye vurur. İğne kapsülü ezer, kapsül ateş alır. Sevk barutu tutuşur ve meydana gelen gaz basıncı çekirdeğe etki yaparak ileriye doğru gitmesini sağlar.

            c.         Kovan dip tablasına etki eden gaz basıncı ise kapak takımının geri hareketini sağlar. Kapak takımı geri giderken yarım otomatikliği sağlamak için tetik manivelasını aşağıya bastırır ve tetik tulumbasını serbest bırakır. Boşta kalan tetik tulumbası yayı vasıtasıyla eski konumuna gelir. Kapak takımı,tırnak tarafından yakalanmış olan boş kovanı kovan atacağına çarptırır ve böylece sağ taraftaki delikten dışarı atılmasını sağlar. Kapak takımı iyice geri geldiğinde horoz kurulur. Bu sırada çekirdek namluyu terk etmiştir. Sıkışmış olan yerine getiren yayın genişlemesiyle kapak takımı tekrar ileriye giderken şarjörden yeni bir fişek alır ve atım yatağına sürer.

            ç.         Parmağımız hala tetiktedir. Ancak ateşleme olmaz, çünkü mekanizma

 geri hareketi esnasında tetik manivelasını aşağı bastırmış ve manivelanın arka çenesinin tulumba ile olan itibarını kesmiştir. Parmağımızı tetikten bıraktığımız an tetik manivelası tetik yayının tesiri ile eski konumuna gelerek yeniden tulumba ile irtibata geçer. Silah şimdi yeni bir atış için hazırdır.

 

                        NOT    :           Şarjörde fişek bittiğinde gerdel boş kovan atacağını yukarı kaldırarak kapak takımının geride kalmasını sağlar.

 

            SİLAHIN AYRINTILI SÖKÜMÜ                   :

 

            a.         Şarjörün Ayrıntılı Söküm Parçaları            :

                        (1)       Alt Kapak       

                       (2)        Şarjör Yayı

                        (3)       Fişek Kılavuzu

                        (4)       Şarjör Gövdesi

 

            b.         Şarjörün Ayrıntılı Sökümü   :

 

                        DİKKAT:Vzör tabanca şarjörünün teferruatlı sökümünde aşağıdaki söküm sırasına mutlaka uyulmalıdır. Özellikle şarjör yayını sökerken kilit çentiğinin, ince ağızlı tornavida ile zorlanması alt kapağın kırılmasına neden olmaktadır.

 

                        (1)       Şarjör tabanı yukarıya gelecek şekilde tutulur.

                        (2)       Mermi gösterge deliklerine uygun bir zımba sokularak gerdel yayı aşağıya doğru kademeli olarak sıkıştırılır.

                        (3)       Gerdel yayı kilit çentiği alt kapaktaki yuvasından kurtulmuş olmalıdır.

                        (4)       Serbest kalan alt kapak şarjör gövdesindeki kızaklardan sürülerek çıkarılır.

                        (5)       Gerdel yayı ve gerdel şarjör gövdesinden çıkarılır.

                        (6)       Geriye şarjör gövdesi kalır.

 

 

 

            c.         Kapak Takımının Ayrıntılı Sökümü :

                        (1)       Tırnak ve Yayı : Tespit pimi ince bir zımba ile çakılır. Tırnak ve tırnak yayı alınır.

                        (2)       Tırnak Kılavuzu: Boşta kalan tırnak kılavuzu kapak takımının sol yanından alınır. Bu parça tırnak tarafından fişek yakalandığında kapak takımının sol yanından bariz  bir şekilde çıkıntı yaparak silahın dolu olduğunu işaret eder.

                        (3)       Ateşleme İğnesi : Bir zımba ile iğne kılavuzuna basılarak kapak takımının arkasından çıkarılır.

                        (4)       İğne Kılavuzu ve Yayı : Kapak takımının altındaki yuvasından alınır.

                        (5)       Gez : Gerekmedikçe sökülmemelidir.

                        (6)       Kapak Takımı Gövdesi :

 

 

            ç.         Gövdenin Ayrıntılı Söküm Parçaları          :

                        (1)       Kabza kapakları

                        (2)       Boş kovan atacağı ve yayı  Gerekmedikçe sökülmemelidir.

                        (3)       Yan kapak

                        (4)       Tetik Manivelası

                        (5)       Şarjör kilit düğmesi ve yayı

                        (6)       Tetik ve tetik yayı

                        (7)       Horoz : Üzerine baş parmakla baskı uygulanır ve tespit pimi

çıkarılarak alınır.

                        (8)       Horoz mesnet ve yayı

                        (9)       Tampon levhası

                        (10)     Şarjör dayanma levhası             

                        (11)     Tetik tulumbası ve yayı

                        (12)     Emniyet mandalı, sustalı pim ve yayı

                        (13)     Kapak takımı kilit mandalı ve yayı

                        (14)     Namlu ve gövde

           

 

            d.         Gövdenin Ayrıntılı Sökümü            :

                        (1)       Uygun bir tornavida ile kabza kapakları sökülür.

                        (2)       Uygun bir zımba kullanılarak boş kovan atacağı ve yayı sökülür.(Mecbur kalınmadıkça sökülmemelidir.)

                        (3)       Horoz tespit pimi somunu sökülür ve yan kapak uygun bir tornavida yardımıyla çıkarılır.

                        (4)       Şarjör kilit düğmesi alınır.

                        (5)       Tetik manivelası, tetik yayından kurtarılarak sökülür.

                        (6)       Horozun üzerine baş parmakla baskı uygulanarak horoz tespit pimi çıkarılır.Boşta kalan horoz,horoz mesnedi ve yayı,tampon levhası ve şarjör dayanma levhası alınır.

                        (7)       Tetik ve tetik yayı yatağından alınır.

                        (8)       Uygun bir zımba ile pimi çıkarılan tetik tulumbası yayı ile birlikte alınır.(Yayının düşmemesine dikkat edilir.)

                        (9)       Emniyet mandalı yatağından çıkarılır.

                        (10)     Kapak takımı kilit mandalı sağa doğru bastırılır ve tespit vidası uygun bir tornavida yardımıyla sökülür.Boşta kalan kapak takımı kilit mandalı ve yayı alınır.

                        (11)     Geriye namlu ve gövde kalır.Namlu mecbur kalınmadıkça sökülmemelidir.

 

NOT    :           Söküm sırasının tersi olarak sökülen parçalar yerlerine takılır.

                        SİLAHI TEŞKİL EDEN BAZI PARÇALARIN GÖREVLERİ                       :

                  a.         Tetik manivelası       :

                        (1)  Tetikten aldığı hareketi tulumbaya iletir.

                        (2)  Üzerindeki çıkıntı vasıtasıyla silahın yarım otomatik çalışmasını sağlar.

                        (3)       Emniyet mandalının sağ yanındaki çenesi manivela üzerinde bulunan çentiğe oturarak silahın emniyetini sağlar. 

                        (4)       Horoz kurulu değil iken tetik çekildiğinde, horozun arkasındaki çentikten yakalayıp geri yatırarak silahın Walther tipi ateşlemesini sağlar.

 

            (b)       Emniyet Mandalı       :           Tetik manivelasının çentiğine takılarak silahı emniyete alır. İyice aşağıya bastırıldığında sol tarafındaki çenesi ile tulumbayı öne iterek horozun düşmesini sağlar.

            (c)       Emniyet Mandalı Sustalı Pimi ve Yayı       :           Emniyet mandalını laçkalıktan kurtarır.

            (ç)       Tampon Levhası      :           Horoz mesnet ve yayına yataklık yapar. Şarjör dayanma levhasının yerinden çıkmasını önler.

            (d)       Tetik Tulumbası       :           Horozun kurulmasını ve tetik manivelasından aldığı hareketle serbest kalmasını sağlar. Üst çenesi tetik çekildiğinde iğne kılavuzuna baskı yaparak ateşleme iğnesinin serbest kalmasını sağlar.

            (e)       Tırnak :           Haznedeki boş kovanın veya patlamamış fişeğin arka yuvasından tutarak atım yatağından çekilmesini sağlar.

            (f)        Boş Kovan Atacağı  :           Tırnak tarafından geri çekilen boş kovanın / fişeğin dışarı atılmasını ve şarjörde fişek bittiğinde kapak takımının geride kalmasını sağlar.

            (g)       Tetik Yayı      :           Tetiği ve tetik manivelasını eski konumuna getirir.

            (ğ)       Yan Kapak     :           Silahın gövdesini sağ yandan kapatır. Tetik tespit pimi, tulumba tespit pimi ve horoz tespit pimine yataklık yapar.

 

                        SİLAHIN KORUYUCU BAKIM İŞLEMLERİ           :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !