7,65 BERATTA TABANCA

            7,65 mm.         BERETTA TABANCA

                                            

            GİRİŞ  : İlk olarak İtalyan ordusunda 1915 modelleri kullanılmıştır. T.S.K.’ de ise bazı birliklerde eğitim maksadı ile kullanılmaktadır.

 

            ANLATIM                   :

            a.         Genel Esaslar           :

                        (1)       Tanım ve Özellikleri            : 7,65 mm. çapında, İTALYAN yapısı, ani geri tepmeli, hava soğutmalı, şarjörle beslenen, yarım otomatik atış eden bir el silahıdır.

 

                                    Teknik Bilgiler          :

                                   (a)       Ağırlığı                                     :           600 gr.

                                   (b)       Azami Menzili                         :           500 m.

                                   (c)       Tesirli Mesafesi                      :           50 m.

                                   (ç)       Şarjör Kapasitesi                  :            7 Fişek

                                   (d)       Yiv – Set Adedi                       :           6 Adet   

                                   (e)       İlk Hızı                                     :     293 m / sn

 

 

            UYGULAMA   :

            a.         Sahra Söküm Parçaları                                  

                        (1)  Şarjör                  

                        (2)  Kapak Takımı

                       (3)  Yerine Getiren Yay ve Mili

                       (4)      Namlu Tespit Mandalı

                       (5)  Namlu

                       (6)      Gövde

 

            b.         Sahra Sökümü ve takımı     :Şarjör kabzanın sol alt tarafındaki şarjör kilit düğmesine basılarak çıkarılır.Namlu tespit mandalı soldan sağa doğru itilerek gövdeden çıkarır. Gövde sahra sökümünde geri kalan son kısımdır.Kapak takımının sağ yüzeyindeki yarım ay şeklindeki boşluk namlu  tespit mandalının hizasına gelinceye kadar kapak takımı geri çekilir. Namlu tespit mandalı, ok istikameti geriye bakacak şekilde döndürülür. Kapak takımı ileri sürülerek çıkarılır. Yerine getiren yay,yay mili ve namlu kapak takımından ayrılır.

 

                      

            SİLAHIN ÇALIŞMASI            :          

            (a)       Şarjör doldurulup yerine sürülür. Kapak takımı el ile geriye doğru çekilir ve bırakılır. Kapak takımı geriye doğru çekildiğinde yerine getiren yayı sıkıştırır. Serbest bırakıldığında yerine getiren yay genişleyeceğinden kapak takımını da beraberinde ileri sürer. Kapak takımı geriye doğru gelirken horozu yatırır ve kurar. Yani horozun çenesi tetik tulumbasının çenesine takılır ve horoz, mesnedini aşağıya iterek mesnet yayının sıkışmasını sağlar. Kapak takımı ileri giderken şarjörden bir fişek alır ve hazneye sürer. Şimdi silah atışa hazır durumdadır. Bu durumda;

                        (I)        Atım yatağında bir fişek vardır ve tırnak bu fişeği kovanındaki tırnak boşluğundan tutmuştur.

                        (2)       Kapak takımı tamamen ileride olup atım yatağındaki fişeği arkadan kapatmıştır.

                        (3) Horoz geriye yatık durumda tetik tulumbası tarafından tutulmuştur.

                        (4) Tetik ara parçasının üst ucu kapak takımının sağ arka iç tarafındaki yatağındadır.       (b)       Tetik çekildiğinde tetik manivelasını geriye iterek tetik tulumbası ile irtibatını sağlar. Tetik biraz daha çekildiğinde tetik tulumbasının alt ucu geriye, horozu tutan çenesi ileri hareket ederek horozu serbest bırakır. Serbest kalan horoz mesnet ve yayın yapmış olduğu basınçla hızla iğneye vurur, iğne kapsülü ezer, kapsül ateş alır. Sevk barutu tutuşur ve meydana gelen gaz basıncı çekirdeğe etki yaparak ileriye doğru gitmesini sağlar.

            (c )      Kovan dip tablasına etki eden gaz basıncı kapak takımının geri hareketini sağlar. Kapak takımı geri giderken yarım otomatikliği sağlamak için tetik ara parçasını aşağıya bastırır ve tetik manivelasının tulumbayı serbest bırakmasını sağlar. Boşta kalan tetik tulumbası yayının vasıtasıyla tekrar horoz tutabileceği konuma geri döner. Kapak takımı, tırnak tarafından çekilen boş kovanı kovan atacağına çarptırır ve dışarı atılmasını sağlar. Kapak takımı iyice geri geldiğinde horoz kurulur. Sıkışmış olan yerine getiren yayın genişlemesiyle kapak takımı ileri giderken şarjörden yeni bir fişek alır ve atım yatağına sürer.

            (ç)       Şarjörde fişek bittiğinde gerdel kapak takımı geride tutma mandalını yukarı kaldırarak kapak takımının geride kalmasını sağlar.        

 

            SİLAHIN AYRINTILI SÖKÜMÜ VE PARÇALARI   :

            (a)       Şarjörün Ayrıntılı Söküm Parçaları            :

                        (1) Alt kapak   

                        (2) Kapak kilidi

                        (3) Şarjör yayı

                        (4) Fişek kılavuzu (Gerdel)

                        (5) Şarjör gövdesi

 

            (b)       Şarjörün Ayrıntılı Sökümü:

                        (1) Uygun bir zımba ile alt kapak kilidi içeriye doğru bastırılarak alt kapak yatağından çekilir ve şarjör gövdesinden ayırılır.(Alt kapak kilidi ve şarjör yayının fırlamamasına dikkat edilmelidir.)

                        (2) Alt kapak kilidi şarjör yayından ayrılarak alınır.

                        (3) Şarjör yayı, şarjör gövdesinden çekilerek çıkarılır.

                        (4) Fişek kılavuzu (Gerdel) şarjör gövdesinden çıkarılır.

                        (5) Geriye şarjör gövdesi kalır.

 

            (c)       Kapak Takımının Ayrıntılı Söküm Parçaları          :                      

                        (1) Tırnak

                        (2) Tırnak yayı

                        (3) Ateşleme iğnesi

                        (4)       Ateşleme iğnesi yayı

                   (5)            Kapak takımı gövdesi

(6)    Tırnak pimi

         

 

    

 

            (ç)       Kapak Takımının Ayrıntılı Sökümü:

                        (1) Uygun bir zımba ile vurularak tırnak tespit pimi yuvasından çıkarılır.

                        (2) Boşta kalan tırnak ve tırnak yayı yatağından alınır.

                        (3) İğne ve iğne yayı yatağından çıkarılır.

                        (4) Gez,uygun bir zımba ve çekiç yardımıyla vurularak yatağından çıkarılır

                        (5) Geriye kapak takımı gövdesi kalır.

 

 

 

 

                                                                    DİKKAT

KAPAK TAKIMI MONTESİNDE, İĞNE VE İĞNE YAYINI YATAĞINA YERLEŞTİRİRKEN İĞNE ÜZERİNDEKİ OVAL GİRİNTİNİN, TIRNAK TESPİT PİMİNİN GEÇMESİNE MÜSAADE EDECEK ŞEKİLDE TAKILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.

 

 

            (d)       Gövdenin Ayrıntılı Söküm  Parçaları         :                                                         

                                    (1)  Gövde

                                    (2)  Kabza kapakları

                                    (3)  Boş Kovan atacağı

                        (4)  Kapak tak. geride tutma mandalı

                        (5)  Kapak takımını geride tutma mandal yayı

                        (6)  Mandal yayı vidası

                        (7)  Tulumba ve emniyet yayı

                        (8)  Horoz

                        (9)  Horoz mesnet ve yayı

                        (10)Tetik ve tetik manivelası

                        (11)     Tetik ve tetik manivelası pimi

                        (12)Tetik tulumbası

                        (13)Tetik tulumbası pimi

                        (14)     Tetik ara parçası

                        (15)Şarjör kilit düğmesi ve yayı

                        (16)     Şarjör kilidi

                        (17)Emniyet düğmesi

            (e)       Gövdenin Ayrıntılı Sökümü     :

                        (1) Uygun bir tornavida yardımıyla kabza kapaklarının vidaları sökülür ve boşta kalan kabza kapakları gövdeden ayırılır.

                        (2) Uygun bir zımba yardımıyla tulumba yayı yatağından çıkarılır.

                        (3) Kapak takımı mandalı ve yayı gövde üzerindeki yatağından çıkarılır.Mandal ve yayı birbirinden ayırılır.

                        (4) Uygun bir zımba kullanılarak tetik tespit pimi yatağından çıkarılır.Tetik manivelası hafif aşağıya bastırılarak tulumbadan kurtarılır ve tetikle birlikte geriye doğru çekilerek yatağından çıkarılır.

                        (5) Boşta kalan tetik ara parçası yatağından aşağıya doğru çekilerek çıkarılır.

                        (6) Uygun bir zımba yardımıyla pimi çıkarılan tetik tulumbası gövdeden ayırılır.

                        (7) Emniyet mandalı yuvasından çıkarılarak gövdeden ayırılır.

                        (8) Uygun bir zımba ile pimi çıkarılan horoz gövdeden ayırılır.

                        (9) Horoz mesnedi ve yayı gövdedeki yatağından çıkarılarak alınırlar.

                        (10) Şarjör kilit düğmesi saat istikametinin tersi yönünde çevrilerek kilit mandalından ayırılır.

                        (11) Boşta kalan şarjör kilit parçası ve yayı gövdeden ayrılırlar.

                        (12) Uygun bir zımba ile pimleri çıkartılan boş kovan atacağı gövdeden ayırılır.

                               (13) Geriye gövde kalır

 

 

            SİLAHI TEŞKİL EDEN BAZI PARÇALARIN GÖREVLERİ                      

            (a)       Namlu Tespit Mandalı         : Namlunun ve kapak takımının gövdeye tespit edilmesini sağlar.

            (b)       Tulumba ve Emniyet Mandal Yayı :Tetik tulum- basını eski konumuna getirir. Emniyet mandalını laçkalıktan kurtarır.

            (c)       Emniyet Düğmesi     : Emniyet konumuna alındığında horoz ve tetik tulumbasının hareketini tahtid eder.

            (ç)       Kapak Takımını Geride Tutma Mandalı : Şarjörde fişek bittiğinde gerdel tarafından yukarı kaldırılarak kapak takımının geride kalmasını sağlar. Ön ucundaki pim ile tetiği gövdeye tespit eder.

            (d)       Tetik Ara Parçası      : Silahın yarım otomatik çalışmasını sağlar.

     &nbs

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !