11,43mm M1911 A1 COLT TABANCA

11,43 mm. COLT TABANCA

 

            GİRİŞ  : M 1911 A1 COLT tabanca, 15 Haziran 1926 tarihinden bu yana A.B.D. ordusunda kullanılmaktadır. ilk kez 1911 yılında kullanılmaya başlanan 1911 modelinin gelişmiş versiyonudur.II. Dünya Savaşına kadar COLT, REMİNGTON RAND, UNİON SWİTCH AND SİGNAL, THE ITACA GUN CO firmasında 1.800.000 adet imal edilen bu tabancalardan II Dünya Savaşı esnasında 150.000 adet daha üretilerek kullanılmıştır. Savaş sonunda 2.400.000 adet daha üretilmiş olup diğer müttefik  devletlere satılmıştır.

           

            ANLATIM                   :

            a.         Genel Esaslar           :

                                    Tarifi   : 11,43 mm. çapında A.B.D. yapısı M1911 A1 modeli COLT marka yakın muharebe silahıdır.

 

 

                        Özellikleri      : Ani geri tepmeli, hava soğutmalı, şarjörle beslenen, yarım otomatik çalışan, çift emniyetli ve atış esnasında namlusu hareketli olan bir el silahıdır.

                       

                                    Teknik özellikler      :

                                   (a)       Ağırlığı, şarjörlü (Boş) :           1134 gr. (Yaklaşık)

                                   (b)       Ağırlığı, şarjörlü (Dolu)            :           1360 gr. (Yaklaşık)

                                   (c)       Uzunluğu, komple                  :           21,9 cm.

                                   (ç)       Namlu Uzunluğu                    :           12,7 mm.

                                   (d)       İlk Hızı                                                 :           253 m/sn.

                                   (e)       Azami Menzili                         :           150  m.

                                   (f)        Tesirli Mesafesi                                  :           50 m.

                                   (g)       Yiv – Set Adedi                                   :           6

                                   (ğ)       Şarjör Kapasitesi                   :           7 Fişek

 

            UYGULAMA   :

            Sahra Söküm ve Takılması             :

            a.         Şarjör

            b.         Yerine getiren yay başlığı ve yerine getiren yay

            c.         Yerine getiren yay başlığı kildi

            ç.         Namlu tespit mandalı

            d.         Yerine getiren yay mili

            e.         Namlu

            f.          Kapak takımı

            g.         Gövde

 

NOT    :           Şekildeki beyaz oklar sahra söküm sırasını, siyah oklar sahra söküm parçalarının yeniden birleştirilmesi sırasını işaret etmektedir.

 

             SİLAHIN ÇALIŞMASI            : Şarjör doldurulup yerine sürülür. Kapak takımı el ile geriye doğru çekilir ve bırakılır. Yerine getiren yay sıkışmış olduğundan yerine yani ilk konumuna gelir. Kapak takımı geriye doğru gelirken horozu kurar. İleri giderken şarjörden bir fişek alır, hazneye sürer ve namlu ile kilitlenir.

             Bu durumda silah atışa hazır vaziyete gelir. Tetiğe basıldığında tetik manivelası tulumba ara parçasını, tulumba ara parçası da tulumbayı iterek horozun serbest kalmasını sağlar. Serbest kalan horoz, horoz mesnedi ve ana yayın tesiriyle pimi etrafında dönerek iğneye vurur, iğne kapsülü ezer. Sevk barutu yanar ve meydana gelen gaz basıncı çekirdeğe etki yaparak ileriye doğru gitmesini sağlar. Kovan dip tablasına etki eden gaz basıncı ise kapak takımının geri gelmesini sağlar. Kapak takımı geri gelirken tırnak vasıtasıyla boş kovanı atım yatağından alır ve boş kovan atacağına çarptırarak kovanın dışarı atılmasını sağlar. Bu sırada çekirdek namluyu terk etmiştir.

            Kapak takımı geri hareketine devam ederken tulumba ara parçasına baskı yapar. Tulumba ara parçası aşağı inerek tulumbayı serbest bırakır. Bu arada horozda yavaş yavaş arkaya yatar. Tulumba horozu çenesinden yakalar ve silah tekrar kurulmuş olur. Sıkışmış olan yerine getiren yayın genişlemesi ile kapak takımı ileri giderken şarjörden yeni bir fişek alarak atım yatağına sürer.

             Elimiz hala tetiktedir. Ancak ateşleme olmaz. Elimizi tetikten çektiğimiz an tulumba ara parçası yaprak yayın orta ucu vasıtasıyla yukarı çıkarak tekrar tetik tulumbasıyla temasa geçer. Tulumba ara parçası yukarı çıkarken tetik manivelasını da ileri iterek tetiğin eski konumuna gelmesini sağlar.

 

            SİLAHIN AYRINTILI SÖKÜMÜ       :

           

                        Şarjörün ayrıntılı sökümü   :

                        (1)       Alt kapak

                        (2)       Şarjör yayı

                        (3)       Fişek kılavuzu

                        (4)       Şarjör gövdesi

  

            Kapak takımının ayrıntılı sökümü   :

                              (1)       Kilit parçası

                              (2)       Ateşleme iğnesi

                              (3)       Ateşleme iğne yayı

                              (4)       Tırnak

           

            Gövdenin ayrıntılı sökümü :

                              (1)       Emniyet mandalı

                              (2)       Horoz tespit pimi

(3)    Horoz ve mesnedi

                        (4)       Ana yay yatağı ve tespit pimi

                              (5)       Kabza emniyeti

                              (6)       Yaprak yay

                              (7)       Tetik tulumbası tespit pimi

(8)    Tetik tulumbası

                        (9)       Tulumba ara parçası

                              (10)Şarjör kilit düğmesi

                              (11)Kilit

                              (12)Kabza kapakları 

  

            SİLAHI TEŞKİL EDEN PARÇALARIN GÖREVLERİ         :

            a.         Şarjör : Fişeklere yataklık yapar.

            b.         Yerine Getiren Yay Başlığı : Yerine getiren yayı içine hapseder.

            c.         Yerine Getiren Yay : Geri gelen kapak takımının ileri hareketini sağlar.

            ç.         Yerine Getiren Yay Mili : Yerine getiren yayın düzenli çalışmasını sağlar.

            d.         Yerine Getiren Yay Başlığı Kilidi : Yerine getiren yay başlığını kilitler ve namluya yataklık yapar.

            e.         Namlu Tespit Mandalı : Namluyu gövdeye tespit eder ve şarjörde fişek bittiğinde kapak takımının geride kalmasını sağlar.

            f.          Namlu : Üzerindeki parçalara yataklık yapar. Mermiye dönü verir.

            g.         Kapak Takımı            : Üzerindeki parçalara yataklık yapar. İleri giderken şarjörden fişek alarak hazneye sürer, geri gelirken tırnak ve boş kovan atacağı ile birlikte üzerindeki delikten boş kovanı dışarı atar.

            ğ.         Ateşleme İğnesi : Kapsülü ateşler.

            h.         İğne Yayı : İleriye fırlayan iğnenin eski konumuna gelmesini sağlar.

            ı.          Tırnak : Boş kovanın namludan çekilmesini temin eder.

            i.          İğne Kilit Parçası : İğneyi ve tırnağı gövdeye kilitler.

            j.          Horoz ve Mesnet Yayı : Horozun düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

            k.         Horoz : İğneyi ateşler.

            l.          Tetik Tulumbası : Silahın kurulmasını sağlar.

            m.        Tetik Tulumba Ara Parçası :           Yarım otomatik çalışmayı sağlar.

            n.         Tetik ve Tetik Manivelası : Parmak hareketinin tulumba ara parçasına ve tetik tulumbasına iletilmesini sağlar.

            o.         Boş Kovan Atacağı : Tırnak tarafından geri çekilmiş olan boş kovanın dışarı atılmasını sağlar.

            ö.         Şarjör Tutma Mandalı : Şarjörü gövdeye tespit eder.

            p.         Emniyet Mandalı : Tetiğin hareketini engeller.

            r.         Yaprak Yay : Tetik tulumbasına, tulumba ara parçasına, tetik manivelasına baskı yapar ve kabza emniyetini eski konumuna getirir.

 

            SİLAHIN KORUYUCU BAKIM İŞLEMLERİ           :

            a.         Genel :           Colt tabancanın bakımı  silahın teknik tarifnamesi esas alınarak icra edilir.Öncelikle silahın boş olup olmadığı kontrol edildikten sonra, işlerliği test edilir,arızalı silaha  uygun işlem yapılır. Bu esaslara ilaveten Hafif Silah Teknisyeni tarafından aylık bakım esnasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

                                   Kapak Takımı:

                                   (a) Kapak takımında özellikle boş kovan tahliye deliğinin etrafı çatlak ve kırıklara karşı  muayene edilir. Kapak takımının iç kısmındaki, gövde üzerinde kayarak hareketini  sağlayan kızaklar  ve boş kovan tahliye deliği çapaklara ve aşırı derecede aşınmaya karşı muayene edilir.

                                   (b) Gezin gevşek olup olmadığına bakılır.

                                   (c) Ateşleme iğnesinin aşınıp aşınmadığı veya kısa olup olmadığı kontrol edilir. Bu           işlem icabında orijinal yedek parçasıyla mukayese            edilerek yapılmalıdır.              

                                   (ç) Tırnakta aşınma, esnekliğini yitirme ve dudağında kırılma olup olmadığı muayene edilir.

                                   (d) İğne kilit parçası kontrol edilir.

                                   (e) Yerine getiren yay mili, yay başlığı ve yay başlığı kilidi kontrol edilir.

                                   (f) Yerine getiren yayın deforme olup olmadığı kontrol edilir.

                                   Namlu:

                                   (a) Namlu ağzının iç ve dış kenarları çapaklara karşı muayene edilir.                                                                    (b) Set diplerinde kalmış barut var ise tel fırça ve temizleyici yağ ile temizlenir.                            (c) Setlerde karıncalanma, bombeleşme ve körelme olup olmadığı kontrol edilir.                          (ç) Gözle muayene edildiğinde namlu dümdüz, temiz ve passız olmalıdır. Namlunun dış tarafından hissedilebilecek durumdaki halkavilikler namlunun kullanılmaz duruma gelmesine neden olur                                          

                                   (d) Atım yatağındaki karıncalar, kovanın atım yatağından çıkarılmasında zorluk             yaratmayacak kadar küçükse kabul edilebilir.En fazla yiv / set genişliğindeki karıncalar kabul edilebilir. Namlu içinde dağınık duran hafif karıncalar ya da sadece tek bölgede toplanmış hafif karıncalar varsa bu namlu kabul edilebilir.         

                                   (e) Yüzeydeki imalata esas sıyrık ve çizikler uzunluklarına bakılmaksızın kabul     edilebilirler. Bu çizikler yiv ve setlere paralel olarak helezoni biçimde ilerlerler.                                                             (f) Namlu tespit halkası ve pimi kontrol edilir.

                                   Gövde ve Tetik Tertibatı:

                                   (a) Kabzalarda kırık ve çatlak olup olmadığı kontrol edilir.

                                   (b) Kabza emniyeti ve yaprak yay kontrol edilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !